Martyna Hajduk

Martyna to nasz wychowawca, który podczas obozów czuwa nad bezpieczeństwem naszych obozowiczów. Z zawodu jest nauczycielką, a praca z dziećmi jest jej pasją. Dzięki temu podczas obozów daje uczestnikom niesamowite wsparcie, przekazuje wartości takie jak uśmiech, radość, braterstwo, samodzielność oraz dba o to, aby dzieci czuły się zaopiekowane i bezpieczne.